Sponsorstøtte 2020


Grænseegnens Ungdomsbrandværn vil hermed gerne takke alle vores
sponsorer som i årets løb har støttet os.

Als Motor Rødekro A/S

LT Natur ApS

Lions Club Bov

SE – Vækstfonden

BHJ – Fonden

Brand og Redning Sønderjylland