Sponsorat fra Sydbank A/S


Ved vores øvelse den 30. oktober 2019 fik vi besøg af Ida Iversen fra Sydbank Padborg, Ida brugte noget af hendes fritid den aften for at besøge os og overbringe os den glædelige nyhed at Sydbank gerne ville give os et sponsorat til sikkerhedsudstyr til de unge mennesker.
Grænseegnens Ungdomsbrandværn siger tusind tak for de 5000 Kr.