Røgalarmer Marts 2020


Til en øvelsesaften havde vi besøg fra forebyggende afdeling ved Brand & Redning Sønderjylland, her fik vi nogle røgalarmer som vi kunne sætte op hos udsatte borgere, her er et par billeder fra nogle af vores besøg.

Alle røgalarmerne nåede at blive sat op inden coronakrisen ramte.