Sponsorstøtte 2020

Grænseegnens Ungdomsbrandværn vil hermed gerne takke alle voressponsorer som i årets løb har støttet os. Als Motor Rødekro A/S LT Natur ApS Lions Club Bov SE – Vækstfonden BHJ – Fonden Brand og Redning Sønderjylland